Покрита велоалея

Планове покрита велоалея в UK ще осигури комфорт на пътуващите с велосипеди между Bath и Bristol (около 20км).  Тъй като валежите са често явление на острова, пътуването с велосипед нерядко се превръща всериозно изпитание.


View Larger Map

Comments are closed.