Google maps вече с вело маршрути

Google maps вече показва и маршрути за велосипеди (засега само в САЩ). Освен велоалеите, в маршрутите също влизат и пътища с по-слабо движение.