Епично

Ако досега сте си мислели, че сте участвали в епични карания — това може да ви промени представите. 3,5-годишно каране по вододела на двете Америки.