Органични или синтеровани накладки?

Накладките за дискови спирачки се делят основно на органични и синтеровани. Правилният избор е въпрос на конкретна употреба.

органични накладкиОрганичните накладки са подходящи за обща употреба. Характеризират се с къс период на разработка, добра модулация и добра спирачна сила при ниски и умерени температури. При продължително спиране и повишаване на температурата на системата е възможно спирачната сила да намалее. Съвременните смеси съдържат метални частици, които успяват да компенсират този недостатък в голяма степен.

Предимства:
Добра модулация
Спира дабре веднага, при студена система
Износва ротора по-малко от синтерованите
По-безшумна работа от синтерованите

Недостатъци:
Възможна загуба на спирачна сила при прегряване
По-бързо износване от синтерованите, особено в кални условия

синтеровани накладкиСинтерованите накладки са подходящи предимно за продължително спускане и каране в кални условия. Съставени са от метален прах, пресован със свързващо вещество. Триенето метал в метал отделя голямо количество топлина, като с увеличаването на температурата спирачната сила също нараства.

Предимства:
Спира добре при високи температури на системата
По-дълъг живот от органичните
По-добра устойчивост на износване в кални условия

Недостатъци:
Оптимална спирачна сила се постига след като системата загреe да определена температура
Ускорено износване на ротора
Сравнително шумни

При смесено каране включващо продължително спускане, удачен вариант е използването на една органична и една синтерована накладка за всеки спирачен апарат. Това ефективно комбинира силните страни на различните накладки.
Актуални предложения: Накладки за дискови спирачки
Накладки за v-brake и шосейни спирачки