Колоездене в група (paceline)

Колоездене в глупаВъздушното съпротивление може да отнеме до 40% от вложената двигателна сила, и това проличава ясно при по-високи скорости или насрещен вятър. За щастие когато карате в група можете до голяма степен да намалите този ефект като карате в плътна „аеродинамична” формация. Карането във формация на практика е подходящо само за шосе, тъй като изисква постоянна скорост и много малко разстояние между колоездачите.

Постигането на стабилна формация изисква малко опит и спазване на определени правила. Важно е да се отбележи че този начин на каране е сравнително опасен, особено в градски условия, където ви съветваме да не го пробвате.

Как става на практика?
Принципът е много прост: карате плътно зад водача и се възползвате от неговата въздушна струя, което намалява драстично вашето въздушно съпротивление. През определен интервал, обикновено 1-2 минути, разменяте местата си – ще откриете че това пести сили и значително вдига средната скорост на групата. При добро изпълнение средната скорост на формацията значително надвишава тази на най-силния колоездач в групата, така че ползата е взаимна.

Основни правила:

Водачът на формацията носи пълната отговорност за безопасността на групата – той е единствения който има пълна видимост към пътя и трябва да е максимално концентриран – още една причина за чести смени. Завоите и спиранията трябва да бъдат сигнализирани навреме с ръка, както и всяко препятствие като дупки, камъни и т.н. да бъдат маркирани с посочване или устно предупреждение.

Не правете нищо рязко, без значение дали водите или карате в групата. Ако ви се налага да спрете поради повреда (спукана гума например), изтеглете се встрани и използвайте спирачки след като се убедите че няма никой зад вас.

Не спирайте да педалирате – дори когато очевидно нямате нужда от ускорение, продължете педалирането с минимално усилие като коригирате разстоянието до водещия само със спирачките. Спирането и последващото възобновяване на педалирането могат да предизвикат нежелано забавяне или ускорение, което може да обърка останалите в групата.

Не се доближавайте по-близо отколкото се чувствате комфортно. Оптималното разстояние е 30-45 см, като скъсяването на това разстояние не води до реално подобряване на аеродинамиката.

Никога не застъпвайте мислената крайна линия на предходния велосипед. По пътя често има непредвидени препятствия които при необходимост трябва да избегнете без да използвате спирачки, а това означава че трябва да имате чисто пространство и от двете страни.

Често новите в занаята които поемат лидерството ускоряват темпото, за всеобщо раздразнение. Винаги разчитайте на велокомпютъра за определяне на скоростта – поддържайте същата скорост която ви е завещал предходния водач и я променяйте само ако терена го налага.

Карайте с нормално натоварване – често водача придобива усещането че бави групата и започва да се натоварва повече от нормално, което е неправилно. Целта е всички освен водещия да карат с облекчено натоварване, а не водача да кара на свръхнатоварване.

Свикнете да не гледате само в задното колело на предходния колоездач. Едно леко изместване встрани ще ви даде частична видимост към пътя, което при всички положения е полезно за безопасността.

При леко страничен вятър класическата формация вече не върши толкова добра работа. В такъв случай може да се използва ветрилообразно подреждане по посока на вятъра. Това дава на всеки един добър поглед върху пътя, но изисква стабилно каране по права линия.