Размер на велосипедната рамка

Размер на велосипедната рамкаПравилният избор на велосипед задължително минава през избор на рамка с подходящ размер. Този момент често се пропуска поради незнание или прибързаност, а последствията не са особено приятни, особено в дългосрочен план. Размерът на рамката е в основата на геометрията на велосипеда и е най-важния елемент за постигане на максимална ефективност и удобство при колоездене.

Първо да уточним че настоящата статия не се отнася за детски и други общи типове велосипеди, а за шосейни и крос-кънтри (XC) велосипеди които се предлагат с рамки от различни размери.

Измерването на рамката се извършва по два начина:

  1. (A1) Дължината на седалковата тръба, измерена от центъра на средното движение до края на тръбата. Този начин се използва предимно при планинските велосипеди, в инчове (in).
  2. (A2) Дължината от средното движение до средата на горната тръба. Този начин се използва при шосейните велосипеди, в сантиметри (cm).

Двата метода са сходни затова за удобство ще използваме само A1.

Оптималната дължина на седалковата тръба по метод A1 се изчислява като се умножи вътрешната дължина на крака H по коефициент 0.67:

A1=0.67H

Полученият резултат е оптимален за шосейна рамка. За планински велосипед е нужно да се извадят 5 до 12 cm поради необходимостта от по-голям просвет и по-къса колесна база, респективно по-маневрен и безопасен велосипед.

Този начин на измерване до голяма степен е условен тъй като размерът на рамката не се свежда само до дължината на седалковата тръба. Горната тръба (B) има дори по-голямо значение тъй като в най-голяма степен определя колесната база. Докато височината може да бъде напълно компенсирана с по-дълго колче за седалката, удължаването на кормилната лапа води до по-тромаво управление на велосипеда.

Калкулатор
Използвайте нашия онлайн калкулатор за да изчислите подходящия размер рамка, курбели и височина на седалка.

Още по темата:

 

Актуални предложения: Велосипеди